Osmaniye'nin Yeni Ekranı

Derneklere 14 konuda proje desteği verilecek


Osmaniye İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Adnan Gizlice, İçişleri Bakanlığı bütçesinden derneklere 2020 yılı için 14 konuda proje desteği verileceğini duyurdu.

Müdür Gizlice, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından, kapasitelerinin geliştirilmesi kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılımın sağlanması gibi çeşitli amaçlarla derneklerin faaliyetlerini desteklemekte olduğunu ve her yıl bütçe imkânları doğrultusunda derneklerce hazırlanan projelere yardım edildiğini söyledi.

Dernekler Kanununun kapsamına giren ve tüzel kişiliği bulunan dernekler ile derneklerin oluşturduğu federasyon ve konfederasyonlar başvuru yapabileceğini söyleyen Müdür Gizlice, aranacak şartların ise şunlar olduğunu kaydetti:

“5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun kapsamındaki derneklerden olmaması, Anayasa ve kanunlarla yasaklanmış veya konusu suç teşkil eden faaliyetlerde bulunmamış olması. Derneğin ilk genel kurul toplantısını yapmış ve organlarını oluşturmuş olması. Tüzüğünde belirtilen amacının, toplumun ihtiyaç ve sorunlarını çözmeye ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmaya yönelik olması. Haklarında feshe ilişkin devam eden bir dava olmaması gerekir. Mevcut yöneticilerinin dernek iş ve işlemlerinden herhangi bir adli ceza alıp almadığı, Yönerge kapsamında daha önce alınan yardımların amacına ve mevzuata uygun kullanılıp kullanılmadığı, projenin yürütülmesini etkileyebilecek hususlar da değerlendirmede dikkate alınabilir. Ayrıca, İlk genel kurulunu yapmayan ve organlarını oluşturamayan dernekler, Derneklerin şube ve temsilcilikleri, Mevcut proje döneminde başvurusu bulunan dernekler, Proje uygulama süreci devam eden dernekler ve bir önceki yıla ait beyannamesini bildirmemiş dernekler ise başvuru yapamazlar. ”

Proje konularının, kamu yararına ilişkin olması, derneğin tüzüğündeki amacı ve çalışma konuları ile örtüşmesi, öncelikle toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması gerektiğini belirten Gizlice, 2020 yılı proje yardımları için desteklenecek konuların ise şunları olduğunu ifade etti:

“Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum işbirliği, sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin arttırılması. İnsan hakları, demokrasi ve aktif vatandaşlık bilincinin arttırılması. Şehit yakınları ve gaziler ile terör olaylarına maruz kalmış vatandaşların desteklenmesi. Kadın hakları, aile yapısının korunması, aile içi şiddetin önlenmesi. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele. Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşma sağlanması, işbirliği ve etkileşimin arttırılması. Toplumun öncelikli ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlayabilecek ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunabilecek projelerin desteklenmesi. Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki grupların desteklenmesi.Eğitim, kültür, sağlık, spor konularındaki projelerin desteklenmesi. Tarih, medeniyet, kültür değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve ihyası. İstihdamın arttırılması. Göç ve uyum. Sosyal girişimcilik, Gönüllülük ve Afet bilinci konulu projeler.”

The post Derneklere 14 konuda proje desteği verilecek appeared first on Radyo 80.

Leave A Reply

Your email address will not be published.