Osmaniye'nin Yeni Ekranı

İl Özel İdaresi personellerine 12 ayrı konuda eğitim verildi


Osmaniye İl Özel İdaresi personellerine 2019 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında, 12 ayrı konuda eğitim verildi.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda verilen eğitimlerin amacının devlet memurlarının verimliliğini artırmak, daha ileriki görevlere hazırlamak, değişen mevzuat ve teknolojik bilgiler hakkında bilgilendirme olduğu belirtildi.

23 Eylül 2019 – 12 Kasım 2019 tarihleri arasında personele; Görgü, Nezaket ve Protokol Kuralları, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Resmi Yazışma Kuralları, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Bilinci ve Yapı Stoku, Kamu İhale Mevzuatı, E-Devlet Uygulaması, Bütçe Hazırlama ve Ön Mali Kontrol, Etik Kurallar, 6183 Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanımı ve Tarımsal Kuraklıkla Mücadele konularında eğitim verildi.

2020 yılında da program dahilinde personelin ihtiyaç duyduğu ve personellerden gelen talepler doğrultusunda eğitimler verileceği bildirildi.

The post İl Özel İdaresi personellerine 12 ayrı konuda eğitim verildi appeared first on Radyo 80.

Leave A Reply

Your email address will not be published.