Osmaniye'nin Yeni Ekranı

Osmaniye Valiliği güneş enerjisi ile kendi elektriğini üretecek

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KABEV) kapsamında Valiliğimizde elektrik üretimi için yapılacak güneş panelleri hakkında bilgi vermek amacıyla kendisini ziyaret eden KABEV Proje Ekibini makamında kabul etti.

İdari Hizmetler Şube Müdürü Melahat Çelik ise verdiği bilgilerde, proje kapsamında kurulacak olan güneş panelleri sayesinde üretilen elektriğin Valilik Kompleksinde kullanılacağını dolayısıyla önemli bir enerji tasarrufu sağlanmış olacağını belirterek; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Proje ihalesinin yapıldığını Projenin onaylanmasına müteakip imalat aşamasına geçileceğini kaydetti.

Kamu binalarında enerji verimliliği projesini çok önemsediklerini ifade eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz ise yenilenebilir enerji sistemleri ile enerjiyi en verimli şekilde kullanarak, binalarda tasarruf sağlanacağını belirterek, Projenin, enerji tasarrufu konusunda farkındalık oluşturulmasını temenni etti. Vali Yılmaz, Projede emeği ve katkısı olanlara teşekkür etti.

Ziyaret sırasında KABEV Proje Ekibi tarafından Vali Yılmaz’a teknik bilgi verildi. Verilen bilgilerde; elektrik üretimde kullanılacak güneş panellerinin yanı sıra yapılacak imalatlarla ısı yalıtımı, aydınlatma, ısıtma-soğutma, geri dönüşüm, bina otomasyonu vb alanlarda köklü tadilatlar yapılmasının planlandığı ifade edilerek, Proje ile enerji tüketimleri ile sera gazı emisyonlarının azaltılması, enerji giderlerinin azaltılması yoluyla ulusal düzeyde cari açığın azaltılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması yoluyla iklim değişikliği ile mücadele edilmesi, sosyal ve ekonomik fayda sağlanması, enerji verimliliği konusunda toplumda farkındalığın artırılması amaçlandığı ifade edildi.

Leave A Reply

Your email address will not be published.