Osmaniye'nin Yeni Ekranı

Osmaniye’de sulama kanalları, baraj gölü ve göletlere girmek yasaklandı

Osmaniye Valiliği‘nden yapılan kamuyoyu duyurusunda şunlara yer verildi;

Ülkemizde mevsimsel faktörler sebebiyle havaların ısındığı yaz aylarında eğlenmek, dinlenmek, yüzmek, piknik yapmak, balık tutmak, spor yapmak gibi sebeplerle göl ve göletler, sulama kanalları, barajlar, akarsu yatakları ve havuzlar vatandaşlarımız tarafından öncelikli olarak tercih edilmektedir.
             
Bu nedenle göl ve göletler, barajlar, sulama kanalları, akarsu yatakları ve havuzlarda yüzme faaliyetinin düzenlenmesi ile meydana gelebilecek boğulma olaylarının ve can kayıplarının önlenmesi amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 1l/C maddesi gereği bu karar yayımlanmıştır.
 
1. İlimizin iklim özelliği gereği sıcak geçen yaz aylarında serinlemek amacıyla il sınırları içerisinden geçen sulama kanalları, baraj gölü, sulama ve hayvan içme suyu göletlerine girmenin yasaklanmasına,
 
2. İl sınırları içerisinden geçen sulama kanalı, baraj gölü, sulama ve hayvan içme suyu göletlerine giren 15 yaş ve üzeri kişilerin kendilerine, 15 yaş altındaki kişilerin ise veli veya vasilerine idari yaptırım cezası uygulanmasına,
 
3. İl sınırları içerisinden geçen sulama kanalı, baraj gölü, sulama ve hayvan içme suyu göletlerine giren 15 yaşından küçüklerin sulardan çıkarılarak uzaklaştırılmasına,
 
4. İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, yerel yönetimler ve DSİ tarafından; özellikle 15 yaşını doldurmamış çocukların serinlemek amacıyla sulama kanalı, baraj gölü, sulama ve hayvan içme suyu göletlerine girmelerinin önlenmesi amacıyla kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapılmasına,
 
5. DSİ tarafından işletilen veya çeşitli kurum ve kuruluşlara devredilen tesislerin (baraj, gölet, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya taşkından koruma kanalı gibi) çevresine insan geçişinin engellenmesi amacıyla fiziki güvenlik tedbirlerinin (tel çit, korkuluk, uyarı levhaları gibi) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Su Yapıları Koruyucu Güvenlik Tedbirleri Yönetmeliği çerçevesinde ilgili kurumlarca; Yönetmelik kapsamı dışındaki su yapılarında ise tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre işletmecisi tarafından yapılmasına,
 
6. Bu karara uymayanlar hakkında eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66.Maddesi uyarınca alınmış ve kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz edilen ve yukarıda belirlenen kararın uygulanmasına ve yerine getirilmesine aykırı davrananlara tatbik ve icrasına muhalefet eden, zorluk çıkaranlar veya uymayanlar hakkında 5326 Kabahatler Kanununun 32. Maddesine göre  idari işlem uygulanmasına,
 
7. İdari yaptırım cezalarının kolluk kuvvetleri, belediye zabıta kuvvetleri ve DSİ görevlileri tarafından uygulanmasına,

karar verilmiştir.

Leave A Reply

Your email address will not be published.