Osmaniye'nin Yeni Ekranı

Ticaret ve Sanayi Odası’na aidat borçlarını ödemeyenlerin üyelikleri askıya alınacak

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy, aidat ödemeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Aidat borçlarını 30 Ocak 2022 tarihine kadar ödemeyenlere, Oda Yönetim Kurulu kararıyla yaptırım uygulanacağını belirten Başkan Aksoy, “5174 sayılı TOBB Kanunu’nun 10. maddesi 3. fıkrasına göre;  ‘İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, Oda Yönetim Kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir; aidat tahakkukları durdurulur. Bu fıkra hükmünün her yılın Ocak ayı içinde uygulanmasından Oda Yönetim Kurulu sorumludur.’ hükmünü amirdir. Bu kapsamda, 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden aidat borçlarını ödememiş olan üyelerimizin, 30 Ocak 2022 Perşembe günü mesai bitimine kadar aidat borçlarını ödemeleri, adres ve durumları tespit edilememiş olan üyelerimizin de güncel adres ve durumlarını tescil ettirerek Odamıza bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde, yukarıdaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelerin kayıtları askıya alınarak; üye isimleri meslek gruplarından ve seçmen listelerinden silinecektir.” dedi. 

Leave A Reply

Your email address will not be published.